Variabeldefinisjon

Kjøp av aksjer/grunnfondsbevis til underkurs

 
Navn Kjøp av aksjer/grunnfondsbevis til underkurs
Definisjon Ansattes fordel ved kjøp av aksjer/grunnfondsbevis til underkurs.
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv