Variabeldefinisjon

Fri telefon

 
Navn Fri telefon
Definisjon Verdi av abonnement som overstiger det som kan dekkes etter den generelle ordning for tjenestemenn i staten.
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til 2005-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv