Variabeldefinisjon

Nettolønnsordninger

 
Navn Nettolønnsordninger
Definisjon Utbetalinger til ansatte i lønnsordning der arbeidsgiver har forpliktet seg til å betale den ansattes skatter.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv