Variabeldefinisjon

Utdanningskode NUS 2000, omkodet

  English
Navn Utdanningskode NUS 2000, omkodet
Definisjon Dette er en variabel som beskriver det høyeste fullførte utdanningsnivået. Denne variabelen er laget etter overgangen fra 7-årig folkeskole til 9-årig grunnskole. Her er 7-årig folkeskoleutdanning tatt før 1972/73 kodet om slik at den er på nivå 2. Dette medfører at grunnleggende fagutdanning avlagt før skoleåret 1972/73 basert på 7-årig folkeskole er plassert på klassetrinn 10 (nivå 3). Ønsker en å belyse utdanningsnivå etter utdanningens kompetanse, bør den omkodede variabelen brukes. Det er vanligvis denne variabelen som ligger til grunn for SSBs statistikk over befolkningens utdanningsnivå. I 2006 fikk høyeste utdanning en ny definisjon. Variabelen heter NUS-kode for høyeste utdanning og har kortnavn BU eller BU_NUS2000
Gyldig fra 1996-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
Kommentarer Notat 93/15 Befolkningens høyeste utdanning, revidert dokumentasjon. NOS C 645 Dokumentasjon 2000 av den individbaserte utdanningsstatistikken (s. 17).
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04.01 - Utdanningsnivå
Referanse http://www.ssb.no/emner/04/90/nos_ind_utd/nos_d351/nos_d351.pdf
Sensitivitet Sensitiv