Variabeldefinisjon

Etter- og videreutdanning og fjernundervisning

 
Navn Etter- og videreutdanning og fjernundervisning
Definisjon Omfatter kun utdanninger ved universitet og høgskoler. Med etterutdanning menes kortere kurs som ikke gir formell kompetanse, men som sikter mot fornyelse og ajourføring av en førstegangsutdanning. Med videreutdanning menes eksamensrettede studier/fag som gir formell kompetanse og studiepoengsuttelling i grad. Et videreutdanningstilbud vil ofte være en spesialisering/påbygging av en grunnutdanning. Grensen mellom ordinær utdanning og videreutdanning er likevel uklar.
Gyldig fra 1999-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Kurs
Statistikkemne 04 - Utdanning
Sensitivitet Sensitiv