Variabeldefinisjon

Snr

 
Navn Snr
Definisjon Snr er et løpenummer som unikt identifiserer personer over tid. Ved skifte av fødselsnummer en eller flere ganger vil Snr være bindeleddet mellom de ulike fødselsnumrene og sikre at vi har en unik nøkkel over tid.
Gyldig fra 1970-11-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
Kommentarer Ugyldige SNR_NUDB vil få et eget løpenummer som starter med 'U'.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04 - Utdanning
Sensitivitet Sensitiv