Variabeldefinisjon

Støtteundervisning i morsmål

 
Navn Støtteundervisning i morsmål
Definisjon For videregående opplæring registreres hvorvidt personen mottar støtteundervisning i morsmål, annet enn norsk.
Gyldig fra 2001-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Kurs
Statistikkemne 04 - Utdanning
Sensitivitet Sensitiv