Variabeldefinisjon

Elevstatus videregående utdanning

 
Navn Elevstatus videregående utdanning
Definisjon Angir om personen er for eksempel elev, privatist, deltaker i tilbud spesielt tilpasset voksne, eller har individuell opplæringsplan.
Gyldig fra 2003-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Kurs
Statistikkemne 04 - Utdanning
Sensitivitet Sensitiv