Variabeldefinisjon

Realkompetanse for studenter

 
Navn Realkompetanse for studenter
Definisjon Angir om studenten har generell studiekompetanse, realkompetanse eller annen kompetanse.
Gyldig fra 2001-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Kurs
Statistikkemne 04 - Utdanning
Sensitivitet Sensitiv