Variabeldefinisjon

Kompetanse i videregående opplæring

 
Navn Kompetanse i videregående opplæring
Definisjon Kompetanse viser om kurset gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Gjelder 3. og eventuelt 4. år av videregående opplæring, fra og med Reform 94.
Gyldig fra 1997-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Kurs
Statistikkemne 04 - Utdanning
Sensitivitet Sensitiv