Variabeldefinisjon

Kurstrinn i videregående opplæring

 
Navn Kurstrinn i videregående opplæring
Definisjon Betegnelse på de ulike kursnivåene innen videregående opplæring som grunnkurs (GK), videregående kurs I (VK I)og videregående kurs II (VK II).
Gyldig fra 1984-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Kurs
Statistikkemne 04 - Utdanning
Sensitivitet Sensitiv