Variabeldefinisjon

Skolens eierforhold

 
Navn Skolens eierforhold
Definisjon Eierforhold angir utdanningsinstitusjonens eierform på grunnlag av opplysninger i Bedrifts- og foretaksregisteret.
Gyldig fra 1974-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Kurs
Statistikkemne 04 - Utdanning
Sensitivitet Sensitiv