Variabeldefinisjon

Grunnskolepoeng

 
Navn Grunnskolepoeng
Definisjon Grunnskolepoeng er samlet antall karakterpoeng ved avsluttet grunnskole.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04 - Utdanning
Sensitivitet Sensitiv