Variabeldefinisjon

Pensjonspoeng opptjent i året

 
Navn Pensjonspoeng opptjent i året
Definisjon Pensjonspoeng er en faktor som brukes ved beregning av tilleggspensjon. Pensjonspoeng får man for arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) som overstiger det gjennomsnittlige grunnbeløpet samme år.
Gyldig fra 1967-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
Kommentarer Man kan tjene opp pensjonspoeng fra det kalenderåret man fyller 17 år til kalederåret man fyller 69. Inntil 7 pensjonspoeng kan opptjenes per år.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv