Variabeldefinisjon

Spesialpoeng til unge uføre

 
Navn Spesialpoeng til unge uføre
Definisjon Variabelen viser hvem som har pensjon som ung ufør. Disse er født uføre eller blitt minst 50 prosent uføre før fylte 26 år.
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
Kommentarer Særregelen om spesialpoeng skal sikre en garantert minste tilleggspensjon for å kompensere deres reduserte mulighet til å tjene opp tilleggspensjon.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv