Variabeldefinisjon

Primærdiagnose

 
Navn Primærdiagnose
Definisjon Variabelen viser hvilken medisinsk primærdiagnose som ligger til grunn for pensjonen/stønaden.
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
Kommentarer Klassifiseres etter ICD-standarden, se også variabelen ICD-type. Variabelen kan kun utleveres med tillatelse fra Rikstrygdeverket.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv