Variabeldefinisjon

Utbetalt beløp til barnetilsyn

 
Navn Utbetalt beløp til barnetilsyn
Definisjon Variabelen oppgir utbetalt beløp i måneden til barnetilsyn. Stønad til barnetilsyn gis når den enslige forsørgeren må overlate tilsynet av barn til andre, på grunn av arbeid eller utdanning utenfor hjemmet.
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
Kommentarer Kvartalsopplysninger for årene 1992-1996, og månedsopplysninger fra og med 1997.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv