Variabeldefinisjon

Uføregrad

 
Navn Uføregrad
Definisjon Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv