Variabeldefinisjon

Antall år med innvilgede omsorgspoeng

 
Navn Antall år med innvilgede omsorgspoeng
Definisjon Antall år det er innvilget omsorgspoeng for.
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
Kommentarer Omsorgspoeng er ingen ytelse eller lønn som utbetales fra folketrygden, men en ordning som kan bidra til å få høyere pensjon når man blir pensjonist. Det kan innvilges inntil 3 pensjonspoeng i året til personer som har omsorg for barn under 7 år eller som utfører ulønnet omsorgsarbeid for syke, funksjonshemmede og eldre personer.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv