Variabeldefinisjon

Overkompensasjonspoengtall for pensjon

 
Navn Overkompensasjonspoengtall for pensjon
Definisjon Angir en tilleggspensjon for personer født før 1937, og som ikke har mulighet til full opptjening av tilleggspensjon.
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
Kommentarer For de født mellom 1898-1917 skal 40 poengår som krav for full tilleggspensjon erstattes med 20 år, og for de født mellom 1918-1936 skal 40 poengår erstattes med 20 pluss 1 poengår for hvert år vedkommende er født senere enn 1917. Reglene gjelder likevel bare den delen av inntekten som ikke overstiger fem ganger grunnbeløpet per år, det vil si et poengtall på 4,00.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv