Variabeldefinisjon

Sluttpoengtall for pensjon

 
Navn Sluttpoengtall for pensjon
Definisjon Sluttpoengtallet er gjennomsnittet av pensjonspoengene i de 20 beste poengårene til pensjonisten. Dersom antall opptjeningsår er færre enn 20, utgjør gjennomsnittet samtlige poengår.
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv