Variabeldefinisjon

Antall måneder med utdanningsstønad under aktivitetskurs

 
Navn Antall måneder med utdanningsstønad under aktivitetskurs
Definisjon Viser antall måneder med utdanningsstønad under aktivitetskurs.
Gyldig fra 1998-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
Kommentarer Aktivitetskurs for enslige forsørgere arrangeres av trygdeetaten eller arbeidsmarkedsetaten, og det gis utdanningsstønad for å dekke utgifter i den forbindelse. Viser antall måneder med stønad per halvår.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv