Variabeldefinisjon

Antall måneder med utdanningsstønad som oppfølgingsleder

 
Navn Antall måneder med utdanningsstønad som oppfølgingsleder
Definisjon Variabelen viser antall måneder med utdanningsstønad som oppfølgingsleder. Utdanningsstønad kan gis til enslig mor eller far som deltar som oppfølgingsleder/brukerkontakt i oppfølgingsvirksomhet som tar sikte på å kvalifisere og stimulere enslige forsørgere til arbeid eller utdanning.
Gyldig fra 1998-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
Kommentarer Fra 01.01.2000 gjelder dette kun de som deltar som brukerkontakt. Viser antall måneder med stønad per halvår.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv