Variabeldefinisjon

Tidskontoprosent

 
Navn Tidskontoprosent
Definisjon Variabelen angir hvilken stillingsprosent man vil arbeide i tidskontoperioden.
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv