Variabeldefinisjon

Fedrekvote

 
Navn Fedrekvote
Definisjon Angir om stønadsperioden forbeholdt far til barnet er benyttet eller ikke.
Gyldig fra 1993-10-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv