Variabeldefinisjon

NUS-kode for høyeste fullførte utdanning

 
Navn NUS-kode for høyeste fullførte utdanning
Definisjon Utdanningens art for høyeste fullførte utdanning, gruppert ved hjelp av NUS2000. I 2006 ble definisjonen av befolkningens utdanningsnivå endre og ny variabel heter BU, NUS-kode for høyeste utdanningsnivå. Endret definisjon gjelder alle årganger
Gyldig fra 1970-11-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04 - Utdanning
Sensitivitet Sensitiv