Variabeldefinisjon

Fullført praktisk-pedagogisk utdanning

  English
Navn Fullført praktisk-pedagogisk utdanning
Definisjon Variabel som angir om personen har fullført praktisk-pedagogisk utdanning/pedagogisk seminar
Gyldig fra 1970-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
Kommentarer Om statistikken: http://www.ssb.no/emner/04/01/utniv/
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04.01 - Utdanningsnivå
Sensitivitet Sensitiv