Variabeldefinisjon

Skyldig lønn, feriepenger mv.

 
Navn Skyldig lønn, feriepenger mv.
Definisjon Omfatter skyldig lønn, feriepenger mv.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv