Variabeldefinisjon

Gjeld til selskap i samme konsern

 
Navn Gjeld til selskap i samme konsern
Definisjon Omfatter kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern - med forfall tidligere enn ett år fram i tid.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv