Variabeldefinisjon

Forskudd fra kunder

 
Navn Forskudd fra kunder
Definisjon Omfatter forskuddsbetaling fra kunder for varer og/eller tjenester som ennå ikke er levert.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv