Variabeldefinisjon

Langsiktig gjeld til kredtittinstitusjoner

 
Navn Langsiktig gjeld til kredtittinstitusjoner
Definisjon Gjeld til kredittinstitusjoner med forfall lenger enn ett år frem i tid.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv