Variabeldefinisjon

Konvertible lån og obligasjonslån

 
Navn Konvertible lån og obligasjonslån
Definisjon Omfatter kovertible lån og obligasjonslån hvor eier kan velge mellom å innløse til obligasjonens pålydende eller å konvertere obligasjonen i aksjer i foretaket, med forfallstidspunkt senere enn ett år frem i tid.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv