Variabeldefinisjon

Sum egenkapital

  English
Navn Sum egenkapital
Definisjon Egenkapitalen tilsvarer foretakets eiendeler fratrukket gjeld.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
Kommentarer Definisjonen benyttes både for foretak og konsern som statistisk enhet.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv