Variabeldefinisjon

Udekket tap

 
Navn Udekket tap
Definisjon Omfatter udekket tap fra tidligere år
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv