Variabeldefinisjon

Aksjekapital

  Norwegian (bokmål) English
Namn Aksjekapital
Definisjon Det opprinnelege kapitalinnskuddet til aksjonærane,samd seinere emisjoner og overføringer frå andre egenkapitalfond. Minstrekrav til aksjekapital er 100 000 kroner. For allmennaksjeselskap er minstekravet 1 million kroner.
Gyldig frå 1984-01-01
Gyldig til
Eigar 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar