Variabeldefinisjon

Utdanningens art, NUS 2000

  English
Navn Utdanningens art, NUS 2000
Definisjon Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS 2000) er et 6-sifret kodesystem som klassifiserer utdanningsaktiviteter etter nivå og fag. Koden er brukt på alle personer i utdanning fra og med avsluttet grunnskole.
Gyldig fra 1974-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
Kommentarer Se oppbygging av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS 2000), kap. 3 i NUS 2000. NUS 2000 på web: http://www.ssb.no/emner/04/90/nos_c617/nos_c617.pdf NUS 2000 finnes også på: Q:\DOK\Utdstat\Utd_standarder\NUS2000\Bokmål\NUS2000 fullstendig_v9.xls
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04 - Utdanning
Referanse http://www.ssb.no/emner/04/90/nos_c617/nos_c617.pdf
Sensitivitet Sensitiv