Variabeldefinisjon

Fond for vurderingsforskjeller

 
Navn Fond for vurderingsforskjeller
Definisjon Virksomheter som vurderer datterselskap og tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fører positiv forskjell mellom verdi etter egenkapitalmetoden og anskaffelseskost som fond for vurderingsforskjeller.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv