Variabeldefinisjon

Sum kortsiktige fordringer

 
Navn Sum kortsiktige fordringer
Definisjon Omfatter summen av kortsiktige fordringer - som kundefordringer, opptjent ikke fakturert driftsinntekt, og kortsiktige fordringer på selskap innen samme konsern, på eiere, styremedlemmer mv. Med forfall innen ett år.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv