Variabeldefinisjon

Andre fordringer

 
Navn Andre fordringer
Definisjon Omfatter fordringer på personlige eiere, styremedlemmer mv, fordringer på ansatte og andre langsiktige fordringer som ikke er spsifisert særskilt.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv