Variabeldefinisjon

Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner

 
Navn Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner
Definisjon Omfatter investeringer i aksjer, andeler, verdipapirer og obligasjoner.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv