Variabeldefinisjon

Investeringer i tilknyttede selskaper

 
Navn Investeringer i tilknyttede selskaper
Definisjon Omfatter investeringer i tilknyttede selskaper - som kan være deltakerliknede selskaper og andre tilknyttede selskaper.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv