Variabeldefinisjon

Andre driftsmidler

 
Navn Andre driftsmidler
Definisjon Verdien av driftsmidler som ikke er spesifisert særskilt
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv