Variabeldefinisjon

Skip, rigger, fly, helikopter, mv.

 
Navn Skip, rigger, fly, helikopter, mv.
Definisjon Omfatter skip, rigger mv. pluss fly og helikoptre mv.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv