Variabeldefinisjon

Anlegg under utførelse

 
Navn Anlegg under utførelse
Definisjon Verdien av anlegg og maskiner under utførelse
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv