Variabeldefinisjon

fond

 
Navn fond
Definisjon Andeler i aksje-, obligasjon- og pengemarkedsfond. Ekskl. verdsettelsesrabatter (markedsverdier). Inkluderer ikke andeler i fond på Aksjesparekonto.
Gyldig fra 2012-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv