Variabeldefinisjon

Fagforeningskontingent

 
Navn Fagforeningskontingent
Definisjon Fradragsberettiget fagforeningskontingent.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/fagforeningsfradrag/
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv