Variabeldefinisjon

Mottatt arv og gaver

 
Navn Mottatt arv og gaver
Definisjon Beløp for mottatt arv eller gaver som er på 100 000 kroner eller mer. Dette er kun en opplysningspost. Arv og gaver er i utgangspunktet ikke skattepliktig inntekt for mottager. For årene 1993-1999 er beløpsgrensen 10 000 kroner
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv