Variabeldefinisjon

Merutgifter til kost og losji

 
Navn Merutgifter til kost og losji
Definisjon Fradrag for merutgifter til kost og losji utenfor hjemmet
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv