Variabeldefinisjon

Prisnivåindekser (EU28=100)

  English
Navn Prisnivåindekser (EU28=100)
Definisjon En prisnivåindeks er et uttrykk for prisnivået i et gitt land, sett i forhold til ett eller flere andre land. Prisnivåindeksen er definert som kjøpekraftsparitet dividert med valutakurs.
Gyldig fra 2013-01-01
Gyldig til 2020-06-21
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 08.02 - Pris- og kostnadsindekser, prisnivåsammenligninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Prisnivåindekser (EU27=100)
Lenket til Statistikkbanktabeller