Variabeldefinisjon

Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100)

  English
Navn Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100)
Definisjon Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger er definert som prisnivåjustert utgift per innbygger uttrykt på indeksform med EU28=100.
Gyldig fra 2013-01-01
Gyldig til 2020-06-21
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger(EU27=100)
Lenket til Statistikkbanktabeller